Keuringen en certificaten

Voor keuringen en certificaten kunt u bij ook bij ons terecht. Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese Richtlijn voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (en/of met een lengte x breedte x diepte van meer dan 100 kubieke meter). Hier is het certificaat van Onderzoek (CVO) keuring voor nodig. Ook deze dienst kan Scheepswerf Wartena aan u verlenen door onze nauwe samenwerking met de nodige instanties. 

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Contact